Obec

Runina (maď. Juhászlak, neskôr v r. 1939-44 Runyina, rusín. Руніна) je obec na Slovensku v okrese Snina. Leží v nadmorskej výške 550 m n. m. a je najvyššie položenou obcou v Sninskom okrese. Leží v Národnom parku Poloniny.
 
Runina leží v severnej časti Bukovských vrchov v pramennej oblasti Uličky, pri štátnej hranici s Poľkou republikou. Nadmorská výška v chotári je 450-1188 m n. m. Povrch chotára je výrazne Členitá hornatina so strmými svahmi a hl­bokými úzkymi dolinami.