Iné
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
20.6.2022
Návrh - VZN č. 5 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Návrh - VZN č. 5 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
Popis Návrh - VZN č. 5/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
20.6.2022
Návrh - VZN č. 4 o miestnom referende
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Návrh - VZN č. 4 o miestnom referende
Popis Návrh - VZN č. 4/2022 o miestnom referende
20.6.2022
Návrh - VZN č. 3 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Návrh - VZN č. 3 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Popis Návrh - VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
20.6.2022
Návrh - VZN č. 2 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Návrh - VZN č. 2 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
Popis Návrh - VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste
20.6.2022
Návrh - VZN č. 1 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev
Detail dokumentu
Dátum 20.6.2022
Názov Návrh - VZN č. 1 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev
Popis Návrh - VZN č. 1/2022 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev
18.6.2021
Zber elektroodpadu
Detail dokumentu
Dátum 18.6.2021
Názov Zber elektroodpadu
15.6.2021
VZN o miestnej dani za ubytovanie
Detail dokumentu
Dátum 15.6.2021
Názov VZN o miestnej dani za ubytovanie
Popis VZN o miestnej dani za ubytovanie
29.4.2021
Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - máj 2021
Detail dokumentu
Dátum 29.4.2021
Názov Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce - máj 2021
Popis Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce
29.4.2021
Oznam o dočasnom zákaze vstupu - Valaškovce
Detail dokumentu
Dátum 29.4.2021
Názov Oznam o dočasnom zákaze vstupu - Valaškovce
Popis Oznam o dočasnom zákaze vstupu - Valaškovce
22.3.2021
Pomoc obetiam trestných činov - leták
Detail dokumentu
Dátum 22.3.2021
Názov Pomoc obetiam trestných činov - leták
Popis Pomoc obetiam trestných činov
1.3.2021
Zber jedlých olejov a tukov - informácia pre občanov
Detail dokumentu
Dátum 1.3.2021
Názov Zber jedlých olejov a tukov - informácia pre občanov
Popis Zber jedlých olejov a tukov
25.2.2021
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2021
Názov Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Popis Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov
5.1.2021
Harmonogram zberu odpadu na rok 2021
Detail dokumentu
Dátum 5.1.2021
Názov Harmonogram zberu odpadu na rok 2021
Popis Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021
15.10.2020
Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - tlačová správa
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2020
Názov Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - tlačová správa
Popis Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne
15.10.2020
Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - štatút
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2020
Názov Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - štatút
Popis Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne 
15.10.2020
Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - banner
Detail dokumentu
Dátum 15.10.2020
Názov Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne - banner
Popis Staň sa dobrodruhom na Hornom Zemplíne
14.10.2020
Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Informácia o kompostovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Popis Informácia
14.10.2020
Prehlásenie o kompostovaní_tlačivo
Detail dokumentu
Dátum 14.10.2020
Názov Prehlásenie o kompostovaní_tlačivo
Popis Prehlásenie o kompostovaní
1.10.2020
Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2020
Názov Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR
Popis Opatrenie úradu verejného zdravotníctva SR
1.10.2020
Aktuálne platné hygienické opatrenia ​
Detail dokumentu
Dátum 1.10.2020
Názov Aktuálne platné hygienické opatrenia ​
Popis Aktuálne platné hygienické opatrenia