Územný plán obce
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záber PPF
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záber PPF
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Návrh dopravy
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Návrh dopravy
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Komplexný urbanistický návrh
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Komplexný urbanistický návrh
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Širšie vzťahy, ochrana prírody a ÚSES
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Širšie vzťahy, ochrana prírody a ÚSES
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Legenda k schéme ZČ a VPS
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Legenda k schéme ZČ a VPS
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Schéma ZČ a VPS
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Schéma ZČ a VPS
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záväzná časť
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záväzná časť
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záber PPF
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Záber PPF
26.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Sprievodná správa
Detail dokumentu
Dátum 26.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Sprievodná správa
24.6.2024
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Oznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Detail dokumentu
Dátum 24.6.2024
Názov Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN O Runina - Oznam - VEREJNÁ VYHLÁŠKA
10.6.2024
ÚPN-O RUNINA - 6 Návrh VPS a regulatívov
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - 6 Návrh VPS a regulatívov
10.6.2024
ÚPN-O RUNINA - 5 Návrh zásobovania el. energiou a telekomunikácie
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - 5 Návrh zásobovania el. energiou a telekomunikácie
10.6.2024
ÚPN-O RUNINA - 4 Návrh vodného hospodárstva
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - 4 Návrh vodného hospodárstva
10.6.2024
ÚPN-O RUNINA - 3 Návrh dopravy
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - 3 Návrh dopravy
10.6.2024
ÚPN O RUNINA - Sprievodná správa
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN O RUNINA - Sprievodná správa
10.6.2024
ÚPN O RUNINA - Záväzná časť
Detail dokumentu
Dátum 10.6.2024
Názov ÚPN O RUNINA - Záväzná časť
10.4.2024
ÚPN-O RUNINA - komplexný urbanistický návrh
Detail dokumentu
Dátum 10.4.2024
Názov ÚPN-O RUNINA - komplexný urbanistický návrh
10.4.2024
ÚPN-O Návrh - širšie vzťahy
Detail dokumentu
Dátum 10.4.2024
Názov ÚPN-O Návrh - širšie vzťahy