Dejiny

Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1569 pod názvom Ronua. Osada patrila k humenskému panstvu rodiny Drugetovcov. Obyvateľstvo sa v tom čase zaoberalo najmä pastvou oviec a poľnohospodárstvom. Na prelome 17./18. storočia bola Runina malá/stredne veľká dedina. Pri Runina existovala dedina Smrekovce, ktorá zanikla.[6] V roku 1828 mala obec 23 domov a 184 obyvateľov. Na začiatku 20. storočia bola v obci píla.[3]
 
Počas Rakúsko-Uhorska bola obec súčasťou Zemplínskej župy, v r. 1918 sa stala súčasťou Česko-Slovenska. Po Prvej viedenskej arbitráži i po vyhlásení autonómie Slovenskej krajiny zostala súčasťou Česko-Slovenska, resp. neskôr Prvej slovenskej republiky. Slovensko o Runinu prišlo následne počas slovensko-maďarskej tzv. Malej vojny na sklonku marca 1939. Po 2. svetovej vojne sa Runina opäť stala súčasťou Česko-Slovenska.